पांचू 15 वार्ड
एससी वर्ग 5,6,11
एससी महिला 11
ओबीसी 3,9,14
महिला 9
समान्य वर्ग 1,2,4,7,8,10,12,13,15
सामान्य महिला 1, 2,4,8,13,